;

Hizmetler

Yasal Uygulama Alanlarımız:

 • Hukuki, medeni, iş, konut, arsa ve ekonomik konular, ayrıca vergi, idari ve diğer anlaşmazlıklarla ilgili danışmanlık hizmeti ve menfaatlerin temsil edilmesi,
 • Ceza davalarına temsilci sıfatıyla katılma, hükümlülerin şartlı tahliyelerine yardım etme,
 • Çeşitli sözleşme ve anlaşmaların hazırlanması, bunların uygulanmasını kontrol etme,
 • Tüzel kişilerin tesis edilmesi, bunların şube ve temsilciliklerinin açılması, tescil ettirilmesi. Bununla ilgili olarak tüzel kişilerin ana sözleşmesinin, şube ve temsilcilik yönetmeliklerinin düzenlenmesinin yanı sıra diğer gerekli belge tasarılarının hazırlanması,
 • Ticari faaliyetin belli alanları için gerekli özel izinlerin alınması, ayrıca değişik kurumlardan sertifika, tasdik yazısı ve diğer gerekli belgelerin temin edilmesi,
 • Her türlü mülkiyet ve diğer mülkiyet haklarının tescili, ilgili devlet mercilerinden belgelerin temin edilmesi,
 • Bankalarda ve banka olmayan kredi kuruluşlarında hesap açtırma,
 • Mülkiyet paylaşımı ile ilgili hukuki danışmanlık yapma,
 • Tüzel kişilerin tasfiyesi ve reorganizasyonu ile ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 • Girişimcilik faaliyetinin gerçekleştirilmesiyle ilgii kullanılan yasal belgelerin düzenlenmesi
 • Duruşmalara temsilci sıfatıyla katılma,
 • Danışmanlık hizmetleri,
 • Vergi mevzuatının uygulanması ve değişik vergi hesaplamaları ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulması;
 • İşletme ve kuruluşların faaliyetlerinin takip edilmesi,
 • Bilirkişi incelemesi gereken hukuki hizmetler-belgelerin incelenmesi, araç adli incelemesi, taşınmaz, mal, araç vb. için fiyat belirleme,

Fiyatlar

Hizmet sunumunun ödenmesi, bireysel davanın niteliğine ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir.